พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต โดยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 22 เมษายน 2560

1DSC 4827 2DSC 4933 2DSC 4993 3DSC 5000
4DSC 5001 5DSC 5002 6DSC 5003 7DSC 5004
8DSC 5005 9DSC 5006 DSC 4820 DSC 4821
DSC 4822 DSC 4823 DSC 4824 DSC 4825
DSC 4826 DSC 4830 DSC 4831 DSC 4832
DSC 4833 DSC 4834 DSC 4835 DSC 4836
DSC 4837 DSC 4838 DSC 4839 DSC 4840
DSC 4841 DSC 4842 DSC 4843 DSC 4844
DSC 4845 DSC 4846 DSC 4847 DSC 4848
DSC 4849 DSC 4851 DSC 4852 DSC 4853
DSC 4854 DSC 4855 DSC 4856 DSC 4857
DSC 4858 DSC 4859 DSC 4861 DSC 4862
DSC 4865 DSC 4866 DSC 4867 DSC 4868
DSC 4870 DSC 4871 DSC 4872 DSC 4874
DSC 4875 DSC 4876 DSC 4877 DSC 4878
DSC 4879 DSC 4880 DSC 4881 DSC 4882
DSC 4883 DSC 4884 DSC 4885 DSC 4886
DSC 4887 DSC 4888 DSC 4889 DSC 4890
DSC 4891 DSC 4892 DSC 4893 DSC 4894
DSC 4895 DSC 4896 DSC 4897 DSC 4898
DSC 4899 DSC 4900 DSC 4901 DSC 4902
DSC 4903 DSC 4904 DSC 4905 DSC 4906
DSC 4908 DSC 4909 DSC 4910 DSC 4911
DSC 4912 DSC 4913 DSC 4914 DSC 4915
DSC 4918 DSC 4919 DSC 4920 DSC 4921
DSC 4922 DSC 4923 DSC 4924 DSC 4926
DSC 4927 DSC 4928 DSC 4929 DSC 4930
DSC 4932 DSC 4935 DSC 4938 DSC 4939
DSC 4940 DSC 4941 DSC 4942 DSC 4943
DSC 4944 DSC 4945 DSC 4946 DSC 4947
DSC 4949 DSC 4950 DSC 4951 DSC 4952
DSC 4953 DSC 4954 DSC 4955 DSC 4956
DSC 4957 DSC 4958 DSC 4959 DSC 4960
DSC 4961 DSC 4962 DSC 4963 DSC 4965
DSC 4966 DSC 4968 DSC 4969 DSC 4970
DSC 4971 DSC 4972 DSC 4973 DSC 4975
DSC 4978 DSC 4979 DSC 4980 DSC 4981
DSC 4982 DSC 4983 DSC 4985 DSC 4986
DSC 4987 DSC 4988 DSC 4989 DSC 4990
DSC 4991 DSC 4992 DSC 4994 DSC 4995
DSC 4996 DSC 4997 DSC 4998 DSC 4999
DSC 5007