กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 7 เมษายน 2560
DSC_4666
DSC_4669
DSC_4675
DSC_4676
DSC_4677
DSC_4679