พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 10 วันที่ 27 มีนาคม 2560


    [Next] [Last]

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
1DSC_4265
800 X 536
90 KB
2DSC_4245
800 X 536
93 KB
3DSC_4239
799 X 552
95 KB
4DSC_4254
800 X 536
89 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
5DSC_4249
800 X 536
115 KB
DSC_4235 - Copy
800 X 536
94 KB
DSC_4238
800 X 536
90 KB
DSC_4240
800 X 536
76 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_4241
800 X 536
72 KB
DSC_4242
800 X 536
99 KB
DSC_4243
800 X 536
96 KB
DSC_4246
800 X 536
94 KB