การสัมนาวิชาการ หลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 10 '' เรื่อง การปรับการเรียนเปลี่ยนการคิด อ.พยาบาล สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย อ.ชฏาภา ประเสริฐทรง '' วันที่ 22 มีนาคม 2560


    [Next] [Last]

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
10DSC_4205
800 X 536
88 KB
11DSC_4217
800 X 536
72 KB
12DSC_4219
800 X 536
78 KB
1DSC_4184
800 X 533
84 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
2DSC_4187
800 X 536
72 KB
3DSC_4192
800 X 536
80 KB
4DSC_4190
800 X 536
51 KB
5DSC_4191
800 X 533
82 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
6DSC_4224
800 X 536
76 KB
7DSC_4196
800 X 536
73 KB
9DSC_4197
800 X 536
76 KB
9DSC_4203
800 X 536
90 KB