ประชุมเชิงปฏิบัติการ '' เรื่อง พัฒนาความรู้ความเข้าใจผู้บริหารเพื่อการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการพัฒนาแผนพัฒนาประจำปี '' ระหว่าง วันที่ 20-21 มีนาคม 2560


    [Next] [Last]

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_4074
800 X 536
58 KB
DSC_4075
800 X 536
74 KB
DSC_4076
800 X 536
65 KB
DSC_4077
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_4078
800 X 536
73 KB
DSC_4079
800 X 536
79 KB
DSC_4081
800 X 536
59 KB
DSC_4082
800 X 536
71 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_4083
800 X 536
73 KB
DSC_4084
800 X 536
85 KB
DSC_4085
800 X 536
71 KB
DSC_4087
800 X 536
46 KB