ประชุมตัวแทนพี่เลี้ยงแหล่งฝึกก่อนนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 69 ออกฝึกภาพปฏิบัติรวบยอด โดยฝ่ายวิชาการ วันที่10 มีนาคม 2560

       

Click to enlarge
1DSC_4010
800 X 536
34 KB

Click to enlarge
DSC_4001
800 X 536
56 KB

Click to enlarge
DSC_4003
800 X 536
72 KB

Click to enlarge
DSC_4004
800 X 536
74 KB

Click to enlarge
DSC_4005
800 X 536
65 KB

Click to enlarge
DSC_4006
800 X 536
63 KB

Click to enlarge
DSC_4007
800 X 536
77 KB

Click to enlarge
DSC_4008
800 X 536
65 KB