ภาพกิจกรรมนิทรรศการ เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ทางพิสิกส์ กับการพยาบาล 23 พ.ย 59

1DSC 1809 2DSC 1804 DSC 1717 DSC 1718
DSC 1720 DSC 1721 DSC 1723 DSC 1726
DSC 1727 DSC 1728 DSC 1736 DSC 1740
DSC 1741 DSC 1742 DSC 1743 DSC 1744
DSC 1745 DSC 1746 DSC 1747 DSC 1748
DSC 1749 DSC 1750 DSC 1755 DSC 1758
DSC 1760 DSC 1761 DSC 1762 DSC 1763
DSC 1764 DSC 1766 DSC 1769 DSC 1770
DSC 1771 DSC 1773 DSC 1774 DSC 1775
DSC 1777 DSC 1778 DSC 1782 DSC 1784
DSC 1786 DSC 1791 DSC 1795 DSC 1800
DSC 1805 DSC 1806 DSC 1807 DSC 1808
DSC 1810