นิทรรศการ สูติศาสตร์ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 22 พฤษศจิกายน 2559

DSC 1609 2DSC 1615 5DSC 1616 DSC 1617
DSC 1619 DSC 1622 DSC 1623 DSC 1624
DSC 1626 DSC 1628 DSC 1629 DSC 1630
DSC 1633 DSC 1634 DSC 1635 DSC 1636
DSC 1637 DSC 1639 DSC 1640 DSC 1642
DSC 1643 DSC 1644 DSC 1645 DSC 1647
DSC 1648 DSC 1650 DSC 1651 DSC 1653
DSC 1654 DSC 1655 1DSC 1657 DSC 1659
DSC 1660 DSC 1661 DSC 1662 DSC 1663
DSC 1664 DSC 1666 DSC 1671 DSC 1673
DSC 1675 DSC 1676 DSC 1677 DSC 1678
DSC 1680 DSC 1681 DSC 1685 DSC 1687
DSC 1689 DSC 1692 DSC 1693 DSC 1696
DSC 1698 DSC 1701 DSC 1703 DSC 1705
DSC 1706 DSC 1708 DSC 1709 DSC 1710
DSC 1711 DSC 1713 DSC 1714 DSC 1715
4DSC 1610 DSC 1695 DSC 1688