กิจกรรม คิดดีทำดีถวายพ่อหลวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

IMG (1) IMG (2) IMG (3) IMG (4)
IMG (5) IMG (6) IMG (7) IMG (8)
IMG (9) IMG (10) IMG (11) IMG (12)
IMG (13) IMG (14) IMG (15) IMG (16)
IMG (17) IMG (18) IMG (19) IMG (20)
IMG (21) IMG (22) IMG (23) IMG (24)
IMG (25) IMG (26) IMG (27) IMG (28)
IMG (29) IMG (30) IMG (31) IMG (32)
IMG (33) IMG (34) IMG (35) IMG (36)
IMG (37) IMG (38) IMG (39) IMG (40)
IMG (41) IMG (42) IMG (43) IMG (44)
IMG (45) IMG (46) IMG (47)