กิจกรรม ภาพ ดนตรี ของพ่อ ภาพ ดนตรี เพื่อพ่อ และพิพิธนาฏยละครเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

401 b01 DSCF2014 DSCF2016
DSCF2023 DSCF2024 DSCF2025 DSCF2027
DSCF2028 DSCF2030 DSCF2036 DSCF2037
DSCF2039 DSCF2041 DSCF2043 DSCF2045
DSCF2046 DSCF2047 DSCF2048 DSCF2049
DSCF2051 DSCF2054 DSCF2055 DSCF2057
DSCF2061 DSCF2064 DSCF2065 DSCF2066
DSCF2067 DSCF2072 DSCF2073 DSCF2074
DSCF2075 DSCF2077 DSCF2078 DSCF2079
DSCF2080 DSCF2081 DSCF2082 DSCF2083
DSCF2086 DSCF2087 DSCF2088 DSCF2089
DSCF2092 DSCF2094 DSCF2097 DSCF2100
DSCF2103 DSCF2108 DSCF2111 DSCF2114
DSCF2115 DSCF2116 DSCF2117 DSCF2118
DSCF2119 DSCF2120 DSCF2121 DSCF2122
DSCF2123 DSCF2124 DSCF2125 DSCF2126
DSCF2128 DSCF2129 DSCF2130 DSCF2131
DSCF2132 DSCF2133 DSCF2134 DSCF2135