กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

DSC 1449 DSC 1424 DSC 1431 DSC 1432
DSC 1435 DSC 1436 DSC 1437 DSC 1438
DSC 1439 DSC 1440 DSC 1442 DSC 1444
DSC 1445 DSC 1446 DSC 1447 DSC 1453
DSC 1456 DSC 1457 DSC 1458 DSC 1460
DSC 1461 DSC 1462 DSC 1463 DSC 1465
DSC 1466 DSC 1467 DSC 1468 DSC 1469
DSC 1470 DSC 1472 DSC 1473 DSC 1475
DSC 1476 DSC 1477 DSC 1478 DSC 1480
DSC 1481 DSC 1482 DSC 1483