พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ

0.2DSC 1193 0.3DSC 1245 0.4DSC 1409 0.5DSC 1227
0.6DSC 1229 0.7DSC 1231 0.8DSC 1235 0.12IMG 5420
0.14.2 0.14 0.15DSC 1414 0.16DSC 1413
0.156DSC 1394 0.1312IMG 5571 0.1620DSC 1393 2.0DSC 1292
2.1DSC 1297 3DSC 1301 4DSC 1184 5DSC 1310
5IMG 5565 6DSC 1313 7DSC 1269 8DSC 1255
9DSC 1244 10DSC 1247 11DSC 1259 12DSC 1257
13DSC 1258 13IMG 5467 14DSC 1286 14DSC 1291
15DSC 1280 17DSC 1324 21DSC 1348 22DSC 1345
23DSC 1349 DSC 1156 DSC 1160 DSC 1161
DSC 1162 DSC 1163 DSC 1164 DSC 1166
DSC 1170 DSC 1173 DSC 1177 DSC 1181
DSC 1182 DSC 1183 DSC 1196 DSC 1197
DSC 1202 DSC 1203 DSC 1205 DSC 1208
DSC 1209 DSC 1210 DSC 1212 DSC 1214
DSC 1219 DSC 1220 DSC 1221 DSC 1223
DSC 1224 DSC 1225 DSC 1232 DSC 1234
DSC 1237 DSC 1238 DSC 1239 DSC 1240
DSC 1241 DSC 1242 DSC 1243 DSC 1248
DSC 1260 DSC 1262 DSC 1264 DSC 1266
DSC 1270 DSC 1272 DSC 1273 DSC 1274
DSC 1275 DSC 1277 DSC 1278 DSC 1279
DSC 1282 DSC 1283 DSC 1284 DSC 1287
DSC 1289 DSC 1305 DSC 1325 DSC 1326
DSC 1327 DSC 1328 DSC 1330 DSC 1333
DSC 1334 DSC 1335 DSC 1336 DSC 1337
DSC 1338 DSC 1339 DSC 1340 DSC 1341
DSC 1342 DSC 1343 DSC 1346 DSC 1347
DSC 1350 DSC 1351 DSC 1352 DSC 1353
DSC 1354 DSC 1355 DSC 1356 DSC 1357
DSC 1358 DSC 1359 DSC 1360 DSC 1361
DSC 1362 DSC 1369 DSC 1371 DSC 1378
DSC 1379 DSC 1380 DSC 1383 DSC 1396
DSC 1397 DSC 1400 DSC 1401 DSC 1402
DSC 1403 DSC 1406 DSC 1411 DSC 1416
IMG 5404 IMG 5428 IMG 5471 IMG 5472
IMG 5473 IMG 5475 IMG 5481 IMG 5485
IMG 5537 IMG 5544 IMG 5552 IMG 5561
IMG 5569 IMG 5573 IMG 5575 IMG 5577