บรรยายพิเศษโดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

DSC 1064 DSC 1061 DSC 1062 DSC 1063
DSC 1065 DSC 1066 DSC 1067 DSC 1068
DSC 1069 DSC 1070 DSC 1071 DSC 1072
DSC 1073 DSC 1074 DSC 1075 DSC 1077
DSC 1078 DSC 1079 DSC 1080 DSC 1081
DSC 1082 DSC 1083 DSC 1084 DSC 1085
DSC 1087 DSC 1088