การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรุ้สู่การวิจัย โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ วันที่ 25 ต.ค_59

DSC 0976 1DSC 0975 2DSC 0977 3DSC 1003
DSC 0978 DSC 0981 DSC 0983 DSC 0984
DSC 0985 DSC 0986 DSC 0987 DSC 0988
DSC 0989 DSC 0990 DSC 0991 DSC 0992
DSC 0993 DSC 0994 DSC 0996 DSC 0997
DSC 0998 DSC 0999 DSC 1001 DSC 1004
DSC 1005 DSC 1008 DSC 1009 DSC 1010
DSC 1011 DSC 1013 DSC 1014 DSC 1015
DSC 1016 DSC 1018