ประชุมงาน AAR หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 21 ต.ต 59

DSC 0972 DSC 0943 DSC 0944 DSC 0945
DSC 0946 DSC 0948 DSC 0949 DSC 0952
DSC 0953 DSC 0954 DSC 0955 DSC 0958
DSC 0961 DSC 0963 DSC 0965 DSC 0966
DSC 0967 DSC 0968 DSC 0969 DSC 0970
DSC 0971 DSC 0973