พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -นิทรรศการ และพิธีลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 ตุลาคม 2559

1DSCF1885 2DSCF1881 3DSCF1839 4DSC 0868
5DSC 0867 6DSC 0873 DSC 0865 DSC 0869
DSC 0875 DSC 0877 DSC 0879 DSC 0880
DSC 0902 DSC 0905 DSC 0909 DSC 0910
DSC 0912 DSC 0913 DSC 0914 DSC 0915
DSC 0918 DSC 0920 DSC 0921 DSC 0923
DSC 0924 DSC 0926 DSC 0928 DSC 0930
DSC 0932 DSC 0933 7DSC 0882 8DSCF1855
9DSC 0886 10DSCF1857 11DSC 0889 12DSCF1858
13DSC 0891 14DSCF1863 15DSCF1859 16DSCF1860
17DSC 0893 18DSC 0894 19DSC 0895 20DSC 0896
21.DSC 0898 21DSCF1870 23DSCF1872 24DSCF1877
25DSCF1874 DSCF1832 DSCF1834 DSCF1836
DSCF1837 DSCF1840 DSCF1841 DSCF1842
DSCF1843 DSCF1844 DSCF1845 DSCF1846
DSCF1847 DSCF1848 DSCF1849 DSCF1850
DSCF1851 DSCF1865 DSCF1871 DSCF1873
DSCF1878 DSCF1889 27DSCF1900 DSC 0935
DSC 0938 28DSCF1901 29DSCF1902 30DSCF1924
31DSCF1933 DSCF1894 DSCF1897 DSCF1904
DSCF1906 DSCF1907 DSCF1908 DSCF1909
DSCF1910 DSCF1914 DSCF1917 DSCF1918
DSCF1921 DSCF1922 DSCF1929 DSCF1931
DSCF1934 DSCF1938 DSCF1941 DSCF1943
DSCF1944 DSCF1946 DSCF1948 DSCF1950
DSCF1956 DSCF1958 DSCF1959 DSCF1962
DSCF1963 DSCF1964 DSCF1965 DSCF1966
DSCF1968 DSCF1970 DSCF1973 DSCF1974
DSCF1975 DSCF1976 DSCF1979 DSCF1981
DSCF1982 DSCF1986 DSCF1988 DSCF1989
32DSCF1954