พิธีบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วันที่ 17 ตุลาคม 2559

2 DSCF1830 1 DSC 0792
DSC 0794 DSC 0795 3 DSC 0799
DSC 0800 DSC 0801 DSC 0802 DSC 0803
DSC 0804 4 5 DSC 0809
DSC 0810 DSC 0811 DSC 0812 DSC 0813
DSC 0814 DSC 0815 DSC 0816 DSC 0817
DSC 0818 DSC 0819 DSC 0821 DSC 0822
DSC 0823 DSC 0824 DSC 0825 DSC 0826
DSC 0828 DSC 0829 DSC 0830 DSC 0833
DSC 0834 DSC 0835 DSC 0836 DSC 0837
DSC 0838 DSC 0820