พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมศรีนครินทรารักษ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

0.00 0.0 0.1 0.3
0.4 0.5 0.8 0.9
0.10 2 4 6
10 11 12 13
14 16 19 20
21 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
DSC 0750 DSC 0755 DSC 0760 DSC 0763
DSC 0764 DSC 0791