ตรวจรับประเมินจากสถาบันพระบรมราชชนก 8-9 ตุลาคม 2559

1.2DSC 0350 1.3DSC 0431 2DSC 0392 3DSC 0439
4DSC 0440 DSC 0345 DSC 0346 DSC 0347
DSC 0348 DSC 0349 DSC 0352 DSC 0353
DSC 0354 DSC 0356 DSC 0357 DSC 0358
DSC 0359 DSC 0360 DSC 0361 DSC 0362
DSC 0364 DSC 0365 DSC 0366 DSC 0367
DSC 0368 DSC 0371 DSC 0372 DSC 0373
DSC 0374 DSC 0375 DSC 0376 DSC 0377
DSC 0378 DSC 0379 DSC 0380 DSC 0381
DSC 0382 DSC 0383 DSC 0384 DSC 0385
DSC 0386 DSC 0387 DSC 0388 DSC 0390
DSC 0394 DSC 0396 DSC 0397 DSC 0398
DSC 0399 DSC 0401 DSC 0402 DSC 0403
DSC 0404 DSC 0406 DSC 0407 DSC 0408
DSC 0409 DSC 0410 DSC 0411 DSC 0412
DSC 0414 DSC 0416 DSC 0417 DSC 0419
DSC 0420 DSC 0421 DSC 0422 DSC 0423
DSC 0424 DSC 0426 DSC 0427 DSC 0428
DSC 0429 DSC 0430 DSC 0433 DSC 0434
DSC 0436 DSC 0437 DSC 0442 DSC 0443
DSC 0444 DSC 0445 DSC 0446 DSC 0447
DSC 0448 DSC 0449 DSC 0450 DSC 0452
DSC 0453 DSC 0455