ประชุม_QA_(ฝ่าย QA) วันที่ 4 ตุลาคม 2559

DSC 0324 DSC 0323 DSC 0325 DSC 0326
DSC 0327 DSC 0328 DSC 0329 DSC 0330
DSC 0331 DSC 0332 DSC 0333 DSC 0334
DSC 0335 DSC 0337 DSC 0338 DSC 0339
DSC 0340 DSC 0341 DSC 0342 DSC 0343