พิธีเปิดหลักสูตร ฉุกเฉินรุ่นที่ 7 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

1DSC 0241 10DSC 0283 11.1DSC 0282 11DSC 0277
12DSC 0218 13DSC 0219 14DSC 0251 1DSC 0302
3DSC 0263 4DSC 0295 5DSC 0261 6DSC 0297
7DSC 0248 8DSC 0299 9DSC 0275 DSC 0194
DSC 0195 DSC 0196 DSC 0197 DSC 0198
DSC 0199 DSC 0200 DSC 0202 DSC 0203
DSC 0204 DSC 0205 DSC 0206 DSC 0207
DSC 0208 DSC 0209 DSC 0210 DSC 0211
DSC 0212 DSC 0213 DSC 0214 DSC 0215
DSC 0216 DSC 0217 DSC 0220 DSC 0239
DSC 0242 DSC 0243 DSC 0244 DSC 0245
DSC 0246 DSC 0249 DSC 0250 DSC 0252
DSC 0253 DSC 0254 DSC 0256 DSC 0258
DSC 0259 DSC 0260 DSC 0262 DSC 0264
DSC 0266 DSC 0268 DSC 0269 DSC 0270
DSC 0271 DSC 0274 DSC 0276 DSC 0278
DSC 0279 DSC 0280 DSC 0287 DSC 0288
DSC 0289 DSC 0291 DSC 0294 DSC 0303
DSC 0304 DSC 0305 DSC 0306 DSC 0307
DSC 0308 DSC 0309 DSC 0310 DSC 0311
DSC 0313 DSC 0314 DSC 0315 DSC 0319
DSC 0320 DSC 0321 DSC 0322