หาเสียงเลือกตั้งสโมรสรประจำปี 59 วันที่ 18 กันยายน 2559

IMG 2296 IMG 2269 IMG 2271 IMG 2272
IMG 2276 IMG 2281 IMG 2282 IMG 2292
IMG 2293 IMG 2294