ประชุม QA_(ฝ่าย QA) วันที่ 15-16 กันยายน 2559

DSC 0036 DSC 0037 DSC 0038 DSC 0039
DSC 0041 DSC 0042 DSC 0043 DSC 0045
DSC 0046 DSC 0047 DSC 0048 DSC 0049
DSC 0050 DSC 0051 DSC 0052 DSC 0053
DSC 0054 DSC 0055 DSC 0056 DSC 0058
DSC 0059 DSC 0060 DSC 0061 DSC 0062
DSC 0063 DSC 0065 DSC 0066 DSC 0067
DSC 0068 DSC 0069 DSC 0070 DSC 0071
DSC 0072 DSC 0073 DSC 0076