ประกวดร้องเพลงร้อนชิงชนะเลิศ _(ดนตรีสากล) วันที่ 12 กันยายน 2559

IMG 1857 IMG 1713 IMG 1714 IMG 1716
IMG 1717 IMG 1718 IMG 1720 IMG 1724
IMG 1725 IMG 1728 IMG 1729 IMG 1734
IMG 1738 IMG 1740 IMG 1741 IMG 1749
IMG 1750 IMG 1755 IMG 1758 IMG 1759
IMG 1761 IMG 1762 IMG 1763 IMG 1768
IMG 1769 IMG 1770 IMG 1771 IMG 1772
IMG 1773 IMG 1774 IMG 1777 IMG 1779
IMG 1780 IMG 1782 IMG 1785 IMG 1787
IMG 1789 IMG 1790 IMG 1793 IMG 1796
IMG 1799 IMG 1800 IMG 1801 IMG 1803
IMG 1805 IMG 1806 IMG 1807 IMG 1810
IMG 1811 IMG 1814 IMG 1818 IMG 1819
IMG 1820 IMG 1821 IMG 1822 IMG 1823
IMG 1824 IMG 1825 IMG 1826 IMG 1829
IMG 1830 IMG 1831 IMG 1832 IMG 1834
IMG 1835 IMG 1836 IMG 1837 IMG 1839
IMG 1841 IMG 1842 IMG 1843 IMG 1844
IMG 1845 IMG 1846 IMG 1847 IMG 1848
IMG 1849 IMG 1851 IMG 1853 IMG 1856