ผู้เข้าอบรม จากประเทศภูฐานนำเสนองาน ที่ห้อง 3-509 วันที่ 9 กันยายน 2559

DSC 0018 DSC 0019 DSC 0020 DSC 0021
DSC 0022 DSC 0023 DSC 0024 DSC 0025
DSC 0026 DSC 0027 DSC 0028 DSC 0029
DSC 0030 DSC 0031 DSC 0032 DSC 0033
DSC 0034 DSC 0035