พิธีรับหมวกรุ่นนักศึกษาพยาบาลศาสตร รุ่น_ 70 ประจำปี 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559

DSCF1551 1DSCF1461 DSC 7667 DSC 7668
DSC 7669 DSC 7670 DSC 7673 DSC 7674
DSC 7675 DSC 7676 DSC 7677 DSC 7679
DSC 7682 DSC 7683 DSC 7687 DSC 7689
DSC 7691 DSC 7695 DSC 7698 DSC 7699
DSC 7700 DSC 7702 DSC 7703 DSC 7705
DSC 7708 DSC 7709 DSC 7713 DSC 7717
DSC 7723 DSC 7724 DSC 7726 DSC 7728
DSC 7729 DSC 7733 DSC 7735 DSC 7736
DSC 7738 DSC 7767 DSC 7768 DSC 7774
DSC 7775 DSC 7776 DSC 7783 DSC 7786
DSC 7788 DSC 7798 DSC 7805 DSC 7808
DSC 7810 DSC 7814 DSC 7815 DSC 7823
DSC 7824 DSC 7826 DSC 7832 DSC 7840
DSC 7841 DSC 7845 DSC 7848 DSC 7850
DSC 7852 DSC 7853 DSC 7859 DSC 7868
DSC 7874 DSC 7883 DSC 7884 DSC 7891
DSC 7893 DSC 7896 DSC 7897 DSC 9905
DSC 9906 DSC 9907 DSC 9909 DSC 9910
DSC 9912 DSC 9913 DSC 9916 DSC 9919
DSC 9925 DSC 9926 DSC 9927 DSC 9929
DSC 9930 DSC 9931 DSC 9933 DSC 9934
DSC 9935 DSC 9938 DSC 9939 DSC 9941
DSC 9943 DSC 9969