พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1กันยายน 2559

1DSC 9607 10DSC 9753 10DSC 9822 12DSC 9868
2DSC 9664 3DSC 9732 4DSC 9675 5DSC 9686
6DSC 9849 7DSC 9635 8DSC 9632 9DSC 9759
DSC 9609 DSC 9610 DSC 9614 DSC 9616
DSC 9617 DSC 9618 DSC 9620 DSC 9621
DSC 9623 DSC 9626 DSC 9629 DSC 9631
DSC 9633 DSC 9634 DSC 9636 DSC 9637
DSC 9638 DSC 9639 DSC 9640 DSC 9642
DSC 9643 DSC 9644 DSC 9645 DSC 9646
DSC 9648 DSC 9649 DSC 9650 DSC 9651
DSC 9652 DSC 9653 DSC 9655 DSC 9656
DSC 9657 DSC 9658 DSC 9661 DSC 9665
DSC 9666 DSC 9667 DSC 9668 DSC 9669
DSC 9670 DSC 9672 DSC 9673 DSC 9677
DSC 9678 DSC 9681 DSC 9682 DSC 9688
DSC 9689 DSC 9692 DSC 9693 DSC 9696
DSC 9697 DSC 9698 DSC 9699 DSC 9700
DSC 9701 DSC 9702 DSC 9703 DSC 9705
DSC 9708 DSC 9709 DSC 9710 DSC 9712
DSC 9713 DSC 9714 DSC 9715 DSC 9716
DSC 9719 DSC 9720 DSC 9722 DSC 9723
DSC 9725 DSC 9727 DSC 9728 DSC 9730
DSC 9731 DSC 9734 DSC 9735 DSC 9737
DSC 9738 DSC 9739 DSC 9740 DSC 9744
DSC 9746 DSC 9748 DSC 9749 DSC 9754
DSC 9755 DSC 9756 DSC 9758 DSC 9763
DSC 9765 DSC 9766 DSC 9767 DSC 9768
DSC 9770 DSC 9772 DSC 9774 DSC 9775
DSC 9776 DSC 9778 DSC 9779 DSC 9780
DSC 9782 DSC 9784 DSC 9785 DSC 9786
DSC 9787 DSC 9788 DSC 9789 DSC 9790
DSC 9791 DSC 9792 DSC 9794 DSC 9796
DSC 9797 DSC 9799 DSC 9802 DSC 9803
DSC 9804 DSC 9805 DSC 9807 DSC 9810
DSC 9813 DSC 9817 DSC 9820 DSC 9821
DSC 9823 DSC 9825 DSC 9826 DSC 9827
DSC 9828 DSC 9829 DSC 9830 DSC 9831
DSC 9833 DSC 9834 DSC 9835 DSC 9836
DSC 9837 DSC 9839 DSC 9840 DSC 9847
DSC 9855 DSC 9856 DSC 9858 DSC 9859
DSC 9861 DSC 9862 DSC 9865 DSC 9866
DSC 9870 DSC 9874