ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ_ (ฝ่ายQA) วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

DSC 9310 DSC 9312 DSC 9314 DSC 9316
DSC 9318 DSC 9319 DSC 9320 DSC 9321
DSC 9323 DSC 9325 DSC 9326 DSC 9327
DSC 9328 DSC 9329 DSC 9331 DSC 9333
DSC 9334 DSC 9335 DSC 9336 DSC 9337
DSC 9340 DSC 9342 1DSC 9344 DSC 9348
DSC 9350 DSC 9351 DSC 9353