ประชุม PMQA (ฝ่าย QA) วันที่ 5-6 กันยายน 2559

DSC 0001 DSC 0006 1DSC 9990 2DSC 9992
DSC 0007 DSC 0009 DSC 0010 DSC 0011
DSC 0014 DSC 0015 DSC 0016 DSC 9971
DSC 9972 DSC 9974 DSC 9975 DSC 9977
DSC 9980 DSC 9982 DSC 9983 DSC 9984
DSC 9985 DSC 9986 DSC 9987 DSC 9991
DSC 9995 DSC 9996 DSC 9997 DSC 9998