ประชุม โดย วิทยาการ ดร.ประกอบ ผลงาม_(ฝ่ายQA) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559

DSC 9570 DSC 9572 DSC 9573 DSC 9575
DSC 9578 DSC 9581 DSC 9582 DSC 9583
DSC 9584 DSC 9586 DSC 9587 DSC 9588
DSC 9589 DSC 9590 DSC 9593 DSC 9594
DSC 9597 DSC 9598 DSC 9602 DSC 9603