ประชุมเครื่อข่ายแหล่งฝึกก่อนเปิดหลักสูตรฉุกเฉิน ( EN รุ่น_7 )_(ฝ่ายบริการวิชาการ) วันที่ 11 สิงหาคม 2559

DSC 9289 DSC 9288 DSC 9290 DSC 9291
DSC 9292 DSC 9293 DSC 9294 DSC 9295
DSC 9296 DSC 9297 DSC 9298 DSC 9299
DSC 9300 DSC 9303 DSC 9304 DSC 9305
DSC 9306 DSC 9307 DSC 9308