ภาพบรรยาย PMQA โดยวิทยากร อ.กิตติณัฐ พนมฤิทธฺ์ _(ฝ่าย QA) วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559

2DSC 9164 1DSC 9157 3DSC 9142 DSC 9123
DSC 9126 DSC 9127 DSC 9128 DSC 9130
DSC 9131 DSC 9132 DSC 9133 DSC 9134
DSC 9136 DSC 9137 DSC 9138 DSC 9139
DSC 9140 DSC 9144 DSC 9145 DSC 9147
DSC 9149 DSC 9151 DSC 9154 DSC 9155
DSC 9156 DSC 9158 DSC 9165 DSC 9169
DSC 9170 DSC 9171 DSC 9176 DSC 9177
DSC 9186 DSC 9187 DSC 9188 DSC 9189
DSC 9190 DSC 9192 DSC 9193 DSC 9194
DSC 9196 DSC 9197 DSC 9200 DSC 9204
DSC 9205 DSC 9206 DSC 9208 DSC 9210
DSC 9211 DSC 9212 DSC 9213 DSC 9214
DSC 9219 DSC 9222 DSC 9224 DSC 9237
DSC 9238 DSC 9254 DSC 9256 DSC 9257
DSC 9262 DSC 9263 DSC 9267 DSC 9269
DSC 9273 DSC 9274 DSC 9280 DSC 9285
DSC 9287