ประชุม QA_(ฝ่าย QA) วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

DSC 9089 DSC 9096 DSC 9098 DSC 9099
DSC 9101 DSC 9102 DSC 9107 DSC 9114
DSC 9115 DSC 9116 DSC 9117 DSC 9118
DSC 9120