เสวนาเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัย_(ฝ่ายวิจัย) วันที่ 1 สิงหาคม 2559

DSC 8805 DSC 8807 DSC 8809 DSC 8812
DSC 8814 DSC 8817 DSC 8819 DSC 8820
DSC 8821 DSC 8824 DSC 8826 DSC 8827
DSC 8829 DSC 8830 DSC 8831 DSC 8832
DSC 8833 DSC 8834 DSC 8835 DSC 8836
DSC 8837