ฟังบรรยายและซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทีมวิทยาการดับเพลิงและกู้ภัย กทม วันที่ 2 สิงหาคม 2559

DSC 9063 DSC 8984 DSC 8986 DSC 8989
DSC 8990 DSC 8991 DSC 8993 DSC 8995
DSC 8996 DSC 9003 DSC 9004 DSC 9005
DSC 9008 DSC 9010 DSC 9011 DSC 9013
DSC 9017 DSC 9018 DSC 9019 DSC 9020
DSC 9022 DSC 9023 DSC 9024 DSC 9026
DSC 9028 DSC 9029 DSC 9030 DSC 9031
DSC 9032 DSC 9035 DSC 9038 DSC 9039
DSC 9041 DSC 9042 DSC 9046 DSC 9050
DSC 9055 DSC 9061 DSC 9065 DSC 9070
DSC 9075 DSC 9085