ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่รุ่นที่_ 71 วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559

DSC 8418 DSC 8400 DSC 8401 DSC 8404
DSC 8414 DSC 8416 DSC 8420 DSC 8421
DSC 8422 DSC 8423 DSC 8424 DSC 8425
DSC 8426 DSC 8429 DSC 8431 DSC 8436
DSC 8437 DSC 8438 DSC 8439 DSC 8440
DSC 8441 DSC 8444 DSC 8446 DSC 8448
DSC 8451 DSC 8454 DSC 8455 DSC 8466
DSC 8472 DSC 8473 DSC 8480 DSC 8484
DSC 8488 DSC 8489 DSC 8490 DSC 8491
DSC 8492 DSC 8498 DSC 8504 DSC 8505
DSC 8506 DSC 8507 DSC 8508 DSC 8509
DSC 8517 DSC 8522 DSC 8523 DSC 8524
DSC 8526 DSC 8531 DSC 8533 DSC 8535
DSC 8538 DSC 8540 DSC 8542 DSC 8543
DSC 8544 DSC 8547 DSC 8550 DSC 8553
DSC 8554 DSC 8556 DSC 8560 DSC 8561
DSC 8565 DSC 8566 DSC 8567 DSC 8572
DSC 8575 DSC 8576 DSC 8577 DSC 8579
DSC 8583 DSC 8607 DSC 8609 DSC 8611
DSC 8653 DSC 8656 DSC 8663 DSC 8665
DSC 8666 DSC 8670 DSC 8838 DSC 8840
DSC 8844 DSC 8846