อบรมการเขียนแผนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559

DSC 8353 DSC 8288 DSC 8290 DSC 8291
DSC 8296 DSC 8297 DSC 8298 DSC 8299
DSC 8301 DSC 8304 DSC 8306 DSC 8309
DSC 8312 DSC 8313 DSC 8325 DSC 8328
DSC 8329 DSC 8330 DSC 8332 DSC 8333
DSC 8335 DSC 8337 DSC 8338 DSC 8343
DSC 8350 DSC 8352