กิจกรรม OD เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ฝ่ายพัฒใน วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2559

1DSC 7979 DSC 7973 DSC 7975 DSC 7977
DSC 7980 DSC 7981 DSC 7983 DSC 7984
DSC 7989 DSC 7994 DSC 7995 DSC 7999
DSC 8000 DSC 8001 DSC 8004 DSC 8014
DSC 8024 DSC 8030 DSC 8031 DSC 8046
DSC 8049 DSC 8050 DSC 8052 DSC 8054
DSC 8055 DSC 8058 DSC 8059 DSC 8060
DSC 8061 DSC 8062 DSC 8063 DSC 8065
DSC 8066 DSC 8074 DSC 8126 DSC 8129
DSC 8136 DSC 8143 DSC 8145 DSC 8146
DSC 8148 DSC 8149 DSC 8153 DSC 8156
DSC 8159 DSC 8169 DSC 8176 DSC 8177
DSC 8181 DSC 8187 DSC 8189 DSC 8191
DSC 8197 DSC 8200 DSC 8238 DSC 8243
DSC 8253 DSC 8256 DSC 8258 DSC 8263
DSC 8267 DSC 8272 DSC 8276