เข้าค่ายทหาร จ.นครนายก_นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น_70 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559

DSCN1293 DSCN1032 DSCN1033 DSCN1054
DSCN1069 DSCN1076 DSCN1088 DSCN1089
DSCN1098 DSCN1112 DSCN1120 DSCN1129
DSCN1139 DSCN1146 DSCN1150 DSCN1151
DSCN1160 DSCN1169 DSCN1171 DSCN1175
DSCN1178 DSCN1180 DSCN1187 DSCN1194
DSCN1200 DSCN1201 DSCN1210 DSCN1216
DSCN1232 DSCN1236 DSCN1246 DSCN1252
DSCN1256 DSCN1274 DSCN1279 DSCN1282
DSCN1287 DSCN1289 DSCN1305 DSCN1308
DSCN1320 DSCN1339 DSCN1342 DSCN1345
DSCN1351 DSCN1352 DSCN1356 DSCN1363
DSCN1366 DSCN1370 DSCN1390 DSCN1397
DSCN1440 DSCN1443 DSCN1447 DSCN1451
DSCN1456 DSCN1461 DSCN1462 DSCN1463
DSCN1464 DSCN1470 DSCN1471 DSCN1513
DSCN1515