สัมนางาน เจ้าหน้าที่ ฝ่าย QA วันที่ 30 มิถุนายน 2559

DSC 7802 DSC 7799 DSC 7800 DSC 7801
DSC 7803 DSC 7806 DSC 7807 DSC 7808
DSC 7809 DSC 7810 DSC 7811 DSC 7812
DSC 7813 DSC 7814 DSC 7816 DSC 7818
DSC 7819 DSC 7820 DSC 7821 DSC 7822
DSC 7823 DSC 7824 DSC 7825 DSC 7826
DSC 7827 DSC 7828 DSC 7829 DSC 7830
DSC 7831 DSC 7834 DSC 7835 DSC 7836
DSC 7837 DSC 7840 DSC 7842 DSC 7846