ประชุมเชิง ปฎิบัติการ เรื่องการออกแบบงานวิจัยการเรียนการสอน และการพยาบาล วันที่ 20-21 มิถุนายน 2559

a1 DSC 7584 DSC 7585 DSC 7587
DSC 7588 DSC 7589 DSC 7592 DSC 7595
DSC 7598 DSC 7601 DSC 7602 DSC 7605
DSC 7606 DSC 7608 DSC 7609 DSC 7612
DSC 7614 DSC 7615 DSC 7617 DSC 7619
DSC 7621 DSC 7623 DSC 7624 DSC 7627
DSC 7628 DSC 7632 DSC 7637 DSC 7638
DSC 7639 DSC 7640 DSC 7641 DSC 7642
DSC 7643 DSC 7647