ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน งานพัฒใน วันที่ 27 มิถุนายน 2559

DSC 7650 DSC 7648 DSC 7651 DSC 7652
DSC 7654 DSC 7656 DSC 7657 DSC 7658
DSC 7659 DSC 7662 DSC 7663 DSC 7664
DSC 7665 DSC 7666 DSC 7667 DSC 7668
DSC 7669 DSC 7670 DSC 7671 DSC 7672
DSC 7673 DSC 7674 DSC 7675 DSC 7676
DSC 7677 DSC 7678 DSC 7679 DSC 7680
DSC 7681 DSC 7682 DSC 7683 DSC 7684
DSC 7685 DSC 7686 DSC 7687 DSC 7688
DSC 7689 DSC 7690 DSC 7691 DSC 7692
DSC 7695