ยินดีต้อนรับผู้บริหารจาก สปป.ลาว วันที่ 16 มิถุนายน 2559

1a1 1DSC 7552 DSC 7344 DSC 7347
DSC 7353 DSC 7355 DSC 7358 DSC 7360
DSC 7364 DSC 7365 DSC 7366 DSC 7368
DSC 7369 DSC 7370 DSC 7371 DSC 7381
DSC 7383 DSC 7385 DSC 7386 DSC 7387
DSC 7392 DSC 7399 DSC 7401 DSC 7403
DSC 7405 DSC 7406 DSC 7407 DSC 7408
DSC 7409 DSC 7411 DSC 7412 DSC 7414
DSC 7423 DSC 7426 DSC 7427 DSC 7429
DSC 7431 DSC 7434 DSC 7436 DSC 7437
DSC 7440 DSC 7443 DSC 7445 DSC 7446
DSC 7447 DSC 7448 DSC 7450 DSC 7451
DSC 7454 DSC 7455 DSC 7458 DSC 7459
DSC 7460 DSC 7463 DSC 7464 DSC 7465
DSC 7469 DSC 7472 DSC 7473 DSC 7476
DSC 7481 DSC 7483 DSC 7492 DSC 7497
DSC 7502 DSC 7507 DSC 7511 DSC 7512
DSC 7517 DSC 7519 DSC 7522 DSC 7524
DSC 7545 DSC 7570 DSC 7577