ค่ายคุณธรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2559

DSC 7220 DSC 7214 DSC 7218 DSC 7221
DSC 7224 DSC 7228 DSC 7230 DSC 7232
DSC 7233 DSC 7234 DSC 7237 DSC 7238
DSC 7239 DSC 7244 DSC 7245 DSC 7246
DSC 7247 DSC 7250 DSC 7251 DSC 7253
DSC 7255 DSC 7260 DSC 7271 DSC 7273
DSC 7274 DSC 7276 DSC 7277 DSC 7278
DSC 7280 DSC 7283 DSC 7288 DSC 7290
DSC 7291 DSC 7294 DSC 7295 DSC 7296
DSC 7301 DSC 7302 DSC 7308 DSC 7311
DSC 7312 DSC 7315 DSC 7322 DSC 7327
DSC 7331