กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้อบรมหลักสูตรครูคลีนิค_รุ่นที่ 9 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

DSC 4755 DSC 4757 DSC 4759 DSC 4760
DSC 4762 DSC 4763 DSC 4764 DSC 4766
DSC 4768 DSC 4769 DSC 4770 DSC 4771
DSC 4772 DSC 4773 DSC 4774 DSC 4775
DSC 4776 DSC 4777 DSC 4779 DSC 4780
DSC 4781 DSC 4784 DSC 4785 DSC 4788
DSC 4789 DSC 4790 DSC 4791 DSC 4795
DSC 4797 DSC 4798 DSC 4799 DSC 4800
DSC 4801 DSC 4803 DSC 4804 DSC 4805
DSC 4808 DSC 4809