พิธีปิดหลักสุตรครุคลีนิค รุ่นที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

1DSC 4952 DSC 5004 2DSC 4964 3DSC 0118
4DSC 0121 DSC 0020 DSC 0028 DSC 0031
DSC 0033 DSC 0034 DSC 0040 DSC 0049
DSC 0052 DSC 0053 DSC 0054 DSC 0061
DSC 0062 DSC 0067 DSC 0071 DSC 0083
DSC 0085 DSC 0098 DSC 0101 DSC 0103
DSC 0106 DSC 0107 DSC 0108 DSC 0109
DSC 0111 DSC 0112 DSC 0113 DSC 0114
DSC 0124 DSC 0125 DSC 0126 DSC 0127
DSC 4946 DSC 4951 DSC 5001 DSC 5006
DSC 5010 DSC 5016 DSC 5017 DSC 5019
DSC 5020 DSC 5027 DSC 5038 DSC 5040
DSC 5043 DSC 5045 DSC 5047 DSC 5053
DSC 5054 DSC 5056 DSC 5062 DSC 5076
DSC 5077 DSC 5087 DSC 5089