กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์_ ปี 4 รุ่น 67 16 พฤษภาคม 2559

1a 1DSC 5735 DSC 0004 DSC 0005
DSC 0008 DSC 0017 DSC 0028 DSC 0036
DSC 0038 DSC 0039 DSC 0040 DSC 0041
DSC 0042 DSC 0054 DSC 0056 DSC 0057
DSC 0058 DSC 0059 DSC 0060 DSC 0064
DSC 0065 DSC 0069 DSC 3957 DSC 3959
DSC 3960 DSC 3967 DSC 3968 DSC 3971
DSC 3974 DSC 3980 DSC 5711 DSC 5715
DSC 5716 DSC 5721 DSC 5737 DSC 5740
DSC 5744 DSC 5745 DSC 5749 DSC 5751
DSC 5753 DSC 5755 DSC 5757 DSC 5763
DSC 5764 DSC 5768 DSC 5771 DSC 5775
DSC 5778 DSC 5781 DSC 5806 DSC 6243
DSC 6245 DSC 6250 DSC 6255 DSC 6263
DSC 6267 DSC 6270 DSC 6271 DSC 6276
DSC 6277 DSC 6278 DSC 6279 DSC 6281
DSC 6284 DSC 6285 DSC 6286 DSC 6287
DSC 6288 DSC 6289 DSC 6292 DSC 6293
DSC 6295 DSC 6298 DSC 6300 DSC 6301
DSC 6304 DSC 6305 DSC 6307 DSC 6311
DSC 6314 DSC 6318 DSC 6326 DSC 6335
DSC 6339 DSC 6343 DSC 6344 DSC 6347
DSC 6348 DSC 6349 DSC 6350 DSC 6353
DSC 6354 DSC 6362 DSC 6364 DSC 6365
DSC 6366 DSC 6377 DSC 6380 DSC 6381
DSC 6383 DSC 6417 DSC 6424 DSC 6425
DSC 6428 DSC 6435 DSC 6438 DSC 6439
DSC 6440 DSC 6441 DSC 6442 DSC 6443
DSC 6446 DSC 6449 DSC 6450 DSC 6451
DSC 6452 DSC 6453 DSC 6454 DSC 6457
DSC 6463 DSC 6464 DSC 6469 DSC 6470
DSC 6479 DSC 6481 DSC 6495 DSC 6497
DSC 6499 DSC 6500 DSC 6502 DSC 6505
DSC 6506 DSC 6510 DSC 6514 DSC 6520
DSC 6524 DSC 6530 DSC 6532 DSC 6534
DSC 6539 DSC 6542 DSC 6544 DSC 6545
DSC 6546 DSC 6549 DSC 6550 DSC 6551