รับรางวัล วิจัยบุหรี่ รร.ปริ๊นพาเลท 13 พฤษภาคม 2559

DSC 6154 10DSC 6131 11DSC 6129 12DSC 6171
1DSC 6070 2DSC 6103 3DSC 6106 4DSC 6094
5DSC 6107 6DSC 6121 7DSC 6122 8DSC 6124
9DSC 6126 DSC 5940 DSC 5952 DSC 5956
DSC 5958 DSC 5959 DSC 5964 DSC 5965
DSC 6017 DSC 6025 DSC 6028 DSC 6046
DSC 6059 DSC 6063 DSC 6066 DSC 6075
DSC 6077 DSC 6078 DSC 6079 DSC 6084
DSC 6086 DSC 6134 DSC 6137 DSC 6139
DSC 6144 DSC 6148 DSC 6153 DSC 6160
DSC 6179 DSC 6180