กิจกรรม เวียนเทียน มาฆบูชา ในหอพัก 22 กุมภาพันธ์ 2559

DSC 4078 DSC 4036 DSC 4035 DSC 4037
DSC 4038 DSC 4039 DSC 4040 DSC 4041
DSC 4043 DSC 4044 DSC 4049 DSC 4050
DSC 4051 DSC 4052 DSC 4053 DSC 4054
DSC 4055 DSC 4056 DSC 4057 DSC 4058
DSC 4059 DSC 4060 DSC 4061 DSC 4062
DSC 4064 DSC 4065 DSC 4066 DSC 4067
DSC 4068 DSC 4069 DSC 4070 DSC 4071
DSC 4072 DSC 4073 DSC 4074 DSC 4075
DSC 4080 DSC 4081 DSC 4083 DSC 4085
DSC 4086 DSC 4087 DSC 4088 DSC 4090
DSC 4091 DSC 4092 DSC 4094 DSC 4101
DSC 4103 DSC 4105 DSC 4107 DSC 4108
DSC 4110 DSC 4111 DSC 4113 DSC 4114
DSC 4115 DSC 4116 DSC 4117 DSC 4119
DSC 4122 DSC 4125 DSC 4128 DSC 4130
DSC 4131 DSC 4132 DSC 4133 DSC 4135
DSC 4136 DSC 4138 DSC 4139 DSC 4140