พิธีเปิดหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ 8 กุมภาพันธ์ 2559

1DSC 3788 2DSC 3789 3DSC 3797 4DSC 3796
4DSC 3798 4DSC 3800 5DSC 3799 6DSC 3824.1
DSC 3790 DSC 3793 DSC 3794 DSC 3802
DSC 3803 DSC 3805 DSC 3807 DSC 3812
DSC 3815 DSC 3819 DSC 3821 DSC 3825
DSC 3829 DSC 3837 DSC 3838 DSC 3843
DSC 3846 DSC 3848 DSC 3849 DSC 3850
DSC 3852